Make your own free website on Tripod.com

ΠΔ 378/1987

ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 168, Ετος 1987

Π.Δ. 378/87. Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό. (ΦΕΚ 168 Α).

Εχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23 Α' 29.2.84).

2. Τη με αριθμό Πρωτ. 072.2/7/Φ/1564 (ΦΕΚ 784 Β'/7.11.1986) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εθνικής Αμυνας για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμυνας (ΥΦΕΘΑ Θ Στάθη).

3. Τις αριθμ. 587/1986 και 120/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του Υφυπουργού Εθνικής Αμυνας, αποφασίζουμε:

Αρθρον 1.

Αρμόδια Οργανα.

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (ΥΕΘΑ) και ΝΠΔΔ που εποπτεύονται απ' αυτό, είναι ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας ή εξουσιοδοτημένα όργανα που έχουν την προς τούτο οικονομική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις για το Υπουργείο αυτό και τα ΝΠΔΔ, όπως ειδικώτερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 

Αρθρον 2.Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται:

1. Για το Στρατό Ξηράς:

α) Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Στρατιωτικών Εργων,

β) Οι κατά τόπους Μονάδες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Κατασκευής Εργων Ανασυγκροτήσεως (ΣΥΚΕΑ).

γ) Οποιαδήποτε άλλη Στρατιωτική αρχή (Βάση, Μονάδα, Κατάστημα ή Υπηρεσία) στην οποία μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεση έργου.

2. Για το Ναυτικό:

α) Τα κατά τόπους περιφερειακά Γραφεία Επίβλεψης, εκτός άν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση του κυρίου του έργου.

β) Οποιαδήποτε άλλη Ναυτική Αρχή (Βάση, Μονάδα, Κατάστημα ή Υπηρεσία), στην οποία μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεση έργου.

3. Για την Αεροπορία:

α) Τα κατά τόπους περιφερειακά Γραφεία Επίβλεψης, εκτός άν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση του κυρίου του έργου.

β) Η Μονάδα Αεροπορικών Κατασκευών.

γ) Οποιαδήποτε άλλη Αεροπορική Αρχή (Βάση, Μονάδα, Κατάστημα ή Υπηρεσία) στην οποία μπορεί να ανατεθεί η εκτέλεση έργου.

4. Για τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του, αρμοδιότητες της οποίας μπορεί να μεταβιβάζονται στα κατά τόπους περιφερειακά όργανα εκτέλεσης έργων ΑΟΟΑ, σύμφωνα με τις σχετικές οργανωτικές διατάξεις.

5. Για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και το Ταμείο Αεροπορικής Αμυνας, η Τεχνική τους Υπηρεσία, ή άλλη Υπηρεσία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

6. Για το Ταμείο Εθνικής Αμυνας και την Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων η τοπικά αρμόδια Διεύθυνση Στρατιωτικών Εργων του Στρατού Ξηράς.

7. Για τα ΝΠΔΔ που δεν αναφέρονται ρητά στο διάταγμα αυτό και υπάγονται στην εποπτεία του ΥΕΘΑ η Τεχνική τους Υπηρεσία (εάν διαθέτουν), ή άλλη Τεχνική Υπηρεσία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ή εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Αρθρον 3.

Προϊστάμενη Αρχή

Προϊστάμενη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή ορίζεται:

1. Για το Στρατό Ξηράς:

α) Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Μηχανικού.

β) Οι Μείζονες Σχηματισμοί/Διοικήσεις Μηχανικού, για τα έργα που εκτελούνται με μέριμνά τους.

γ) Η ΣΥΚΕΑ για τα έργα που εκτελούνται με μέριμνά της.

δ) Αλλος Σχηματισμός, αρμόδιος για την έκδοση διαταγής κατασκευής έργου.

2. Για το Ναυτικό:

α) το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού/Διεύθυνση Εργων.

β) Αλλη Ναυτική Αρχή στην οποία έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής κατασκευής έργου.

3. Για την Αεροπορία:

α) Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/Διεύθυνσης Εργων.

β) Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστηρίξεως (ΔΑΥ/Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Εργων).

γ) Αλλη Αεροπορική Αρχή στην οποία έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής κατασκευής έργου.

4. Για τον ΑΟΟΑ, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το Ταμείο Εθνικής Αμυνας, το Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού και τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

5. Για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

6. Για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και το Ταμείο Αεροπορικής Αμυνας, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

7. Για τα λοιπά ΝΠΔΔ που δεν αναφέρονται ρητά στο διάταγμα αυτό και υπάγονται στην εποπτεία του ΥΕΘΑ, το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο.

Αρθρον 4.

Επιβλέποντες Εργων

Επιβλέποντες ορίζονται:

1. Μόνιμοι Αξιωματικοί σε ενέργεια που είναι τεχνικοί διπλωματούχοι, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτοι Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών.

2. Τεχνικοί Υπάλληλοι και Εφεδροι Αξιωματικοί διπλωματούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Σε έργα των οποίων ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει το όριο μέχρι του οποίου μπορούν να τα αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Β' τάξης ΜΕΕΠ, επιβλέποντες μπορεί να ορισθούν οπλίτες, τεχνικοί διπλωματούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Τεχνικών Σχολών όταν πρόκειται για μόνιμους ή εθελοντές οπλίτες.

 

Αρθρον 5.

Τεχνικά Συμβούλια.

1. Τεχνικά Συμβούλια είναι:

α) Για το Στρατό Ξηράς:

1) Το Τεχνικό Συμβούλιο Εργων Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΤΣΕ/ΓΕΣ), το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή Μηχανικού ΓΕΣ ως Πρόεδρο, δύο ανωτάτους ή ανωτέρους Αξιωματικούς του Μηχανικού και άλλους δύο ανωτέρους Αξιωματικούς ή τεχνικούς υπαλλήλους ως μέλη τα οποία ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

2) Το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο Εργων του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΕΤΣΕ/ΓΕΣ) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΤΣΕ/ΓΕΣ, που ορίζονται όπως στην προηγούμενη περιπτ. (1) και το Νομικό Σύμβουλο του ΥΕΘΑ.

3) Τα Τεχνικά Συμβούλια Εργων και Σχηματισμών των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος αποτελούνται από έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξιωματικό του Μηχανικού ως Πρόεδρο δύο ανωτέρους Αξιωματικούς του Μηχανικού και δύο ανωτέρους Αξιωματικούς ή Τεχνικούς Υπαλλήλους ως μέλη, οι οποίοι ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ, ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

4) Το Τεχνικό Συμβούλιο Εργων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Κατασκευής Εργων Ανασυγκροτήσεως (ΤΣΕ/ΣΥΚΕΑ), το οποίο αποτελείται από έναν Ανώτατο ή ανώτερο Αξιωματικό του Μηχανικού ως Πρόεδρο, δύο ανωτέρους Αξιωματικούς του Μηχανικού και δύο Ανωτέρους Αξιωματικούς ή τεχνικούς υπαλλήλους ως μέλη που ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

β) Για το Ναυτικό:

1) Το Τεχνικό Συμβούλιο Εργων Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή του Γ' Κλάδου του ΓΕΝ ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Στρατιωτικών ΓΕΝ και τρεις ανώτατους ή ανώτερους Τεχνικούς Αξιωματικούς ή Τεχνικούς Υπαλλήλους της Διευθύνσεως Στρατιωτικών Εργων ως μέλη τα οποία ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

2) Το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο Εργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΕΤΣΕ/ΓΕΝ), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΤΣΕ/ΓΕΝ, που ορίζονται όπως στην προηγούμενη περιπτ. (1) και το Ναυτικό Σύμβουλο του ΥΕΘΑ.

3) Τα περιφερειακά Τεχνικά Συμβούλια Εργων των Ναυτικών Αρχών της περιπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, τα οποία αποτελούνται από έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξιωματικό της αντίστοιχης αρχής, ως Πρόεδρο, δύο ανώτερους Τεχνικούς Αξιωματικούς και δύο Τεχνικούς Αξιωματικούς ή ανώτερους Τεχνικούς Υπαλλήλους των περιφερειακών γραφείων επίβλεψης της περιοχής ως μέλη, τα οποία ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ, ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

γ) Για την Αεροπορία:

1) Το Τεχνικό Συμβούλιο Εργων Αεροπορίας, το οποίο αποτελείται από έναν ανώτατο τεχνικό Αξιωματικό ως Πρόεδρο, δύο ανώτατους ή ανώτερους τεχνικούς Αξιωματικούς και άλλους δύο ανώτερους τεχνικούς Αξιωματικούς ή Τεχνικούς Υπαλλήλους ως μέλη τα οποία ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

2) Το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο Εργων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΕΤΣΕ/ΓΕΑ), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΤΣΕ/ΓΕΑ, που ορίζονται όπως στην προηγούμενη περιπτ. (1) και το Νομικό Σύμβουλο του ΥΕΘΑ.

3) Τα περιφερειακά Τεχνικά Συμβούλια Εργων και Αεροπορικών Αρχών της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, τα οποία αποτελούνται από έναν ανώτατο ή ανώτερο Τεχνικό Αξιωματικό της αντίστοιχης Αρχής ως Πρόεδρο, δύο ανώτερους τεχνικούς Αξιωματικούς και δύο Τεχνικούς Αξιωματικούς ή ανώτερους τεχνικούς Υπαλλήλους των Περιφερειακών Γραφείων Επιβλέψεως της περιοχής ως μέλη, τα οποία ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

4) Το ΤΣΕ της ΔΑΥ (ΤΣΕ/ΔΑΥ), που αποτελείται από έναν Ανώτατο Τεχνικό Αξιωματικό της ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή Εγκαταστάσεων/Εργων της ΔΑΥ και τρεις ανωτέρους Τεχνικούς Αξιωματικούς μηχανικούς εγκαταστάσεων, ως μέλη τα οποία ορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό.

5) Το Ειδικό Τεχνικό Συμβούλιο Εργων της ΔΑΥ (ΕΤΣΕ/ΔΑΥ) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΤΣΕ/ΔΑΥ, που ορίζονται όπως στην προηγούμενη περιπτ. (4) και το Νομικό Σύμβουλο του ΥΕΘΑ.

2. Το Τεχνικό Συμβούλιο για τα έργα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τα οποία υπάγονται στην εποπτεία του ΥΕΘΑ, είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Εργων του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει η εποπτεία.

3. Με τη διαταγή ορισμού των μελών των παραπάνω Τεχνικών Συμβουλίων ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για περισσότερα από ένα τακτικά μέλη της αυτής ειδικότητας και βαθμού μπορεί να ορισθούν μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται με τη σειρά διορισμού τους να αναπληρώσουν τα μέλη, αυτά, όταν λείπουν, κωλύονται ή είναι απόντα.

4. Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων παρίσταται χωρίς ψήφο ο τμηματάρχης κατασκευών ή μελετών της Διεύθυνσης Μηχανικού ή Στρατιωτικών Εργων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ή τα αντίστοιχα με αυτούς όργανα των Σχηματισμών Υπηρεσιών, Αρχών ή ΝΠΔΔ.

5. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί μόνιμος ή έφεδρος κατώτερος Αξιωματικός ή υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με διαταγή του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό, η οποία εκδίδεται με μέριμνα των Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη συγκρότηση των Συμβουλίων.

6. Εισηγητές για τα θέματα τα οποία συζητούνται στα Συμβούλια ορίζονται χωρίς ψήφο από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της προϊσταμένης Αρχής, Αξιωματικοί ή Τεχνικοί Υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών.

7. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο ανώτερος ή μεταξύ ισοβάθμων ο αρχαιότερος Αξιωματικός που ορίζεται με την απόφαση ή διαταγή συγκρότησης του Συμβουλίου.

8. Τα Τεχνικά Συμβούλια (ΤΣΕ) είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον από τα μέλη τους, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

9. Τα Ειδικά Τεχνικά Συμβούλια Εργων (ΕΤΣΕ) είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο Νομικός Σύμβουλος ΥΕΘΑ ή οι αναπληρωτές τους.

10. Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων είναι μυστικές. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Η γνώμη της μειοψηφίας μπορεί να γραφεί στο Πρακτικό με αίτηση των μελών που μειοψηφούν.

11. Οταν πρόκειται για ειδικά ζητήματα όπως είναι θέματα νομικής φύσης και θέματα που αφορούν έργα σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις ή εμπειρία, μπορεί να ορισθούν στα Συμβούλια μέχρι τέσσερα έκτακτα μέλη με ψήφο, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ο Νομικός Σύμβουλος του ΥΕΘΑ, άν δεν είναι τακτικός μέλος του Συμβουλίου μέλη του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικοί επιστήμονες και ειδικοί Αξιωματικοί.

12. Η αμοιβή των τακτικών και εκτάκτων μελών όπως και του Γραμματέα των παραπάνω Συμβουλίων, καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

13. Τα Τεχνικά Συμβούλια Εργων παρέχουν τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, καθώς και για κάθε ζήτημα το οποίο ήθελε θέσει υπόψη τους ο Υπουργός, ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα.

14. Τεχνικό Συμβούλιο, Εργων Εθνικής Αμυνας (ΤΣΕΕΘΑ).

α) Αποτελείται από τους Προέδρους των Συμβουλίων των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, τους Διευθυντές των αντίστοιχων Διευθύνσεων Μηχανικού ή Γραφείων Εργων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, και τον Διευθυντή του Γραφείου, Υποδομής ΓΕΕΘΑ ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, όπως και το Νομικό Σύμβουλο του ΥΕΘΑ, οσάκις απαιτείται κατά την κρίση του Προέδρου του Συμβουλίου, ο οποίος μετέχει χωρίς ψήφο. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος από τους Προέδρους. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί μόνιμος ή έφεδρος κατώτερος τεχνικός Αξιωματικός, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας.

β) Το Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη του ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

γ) Εισηγητές για τα θέματα τα οποία συζητούνται στο Συμβούλιο, ορίζονται Αξιωματικοί ή Τεχνικοί Υπάλληλοι με διαταγή του ΓΕΕΘΑ. Για θέματα που προτείνονται από τους Κλάδους ο εισηγητής ορίζεται μετά από πρόταση του οικείου Κλάδου.

δ) Η γνώμη του Συμβουλίου, η οποία διατυπώνεται σε Πρακτικό, λαμβάνεται με πλειοψηφία και σε ισοψηφία των παρόντων μελών υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η γνώμη της μειοψηφίας μπορεί να γραφεί στο Πρακτικό με αίτηση των μελών που μειοψηφούν.

ε) Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στα παρακάτω ζητήματα:

1) Γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν σε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της κείμενης Νομοθεσίας για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

2) Ειδικά, όταν πρόκειται για έργα που αφορούν και στους τρεις Κλάδους των ΕΔ συγχρόνως έχει και την αρμοδιότητα Τεχνικού Συμβουλίου Εργων, σε ότι αφορά τη μελέτη των έργων αυτών ή ουσιώδεις τροποποιήσεις της.

3) Γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα που μπορεί να θέσει υπόψη του το ΓΕΕΘΑ αυτεπάγγελτα ή μετά από εισήγηση του οικείου Κλάδου.

Αρθρον 6.

Αιτήσεις θεραπείας

1. Για αιτήσεις θεραπείας, που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1418/84, για διαφορές που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των έργων, στα οποία αναφέρεται το παρόν ΠΔ, αποφαίνεται ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας ή τα όργαν που έχουν εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό, μετά από γνώμη του αντίστοιχου Ειδικού Τεχνικού Συμβουλίου Εργων.

2. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και επιδίδονται στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ή στην Προϊσταμένη Αρχή, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

Αρθρον 7.

Εγκρίσεις Προτύπων Συμβατικών Τευχών

Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Εργων Εθνικής Αμυνας.

Αρθρον 8.

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

1. Τα έργα αρμοδιότητας ΥΕΘΑ αναλαμβάνουν ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που είναι γραμμένες στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Εργων ή τα Νομαρχιακά Μητρώα.

2. Ειδικά για τα έργα ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 12.

 

Αρθρον 9.

Επιτροπές Εισήγησης για ανάθεση

Στις περιπτώσεις των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικής φύσεως σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, η Επιτροπή διαγωνισμού ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό του έργου.

Αρθρον 10.

Επιτροπές Παρακολούθησης Εργων

1. Οι συμβουλευτικές επιτροπές παρακολούθησης των έργων, που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1418/1984 για τα σημαντικά έργα, δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από 5 μέλη.

2. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν Αξιωματικοί ή Τεχνικοί υπάλληλοι που εκπροσωπούν το φορέα κατασκευής και το φορέα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο και οι οποίοι διαθέτουν εάν είναι δυνατόν, τις αναγκαίες ειδικές γνώσεις.

3. Ο χαρακτηρισμός του έργου σαν σημαντικού γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, από την οποία συγκροτείται και η επιτροπή. Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας μπορεί πάντα να προβεί σε τέτοιο χαρακτηρισμό του έργου και να συγκροτεί την Επιτροπή.

Αρθρον 11.

Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

1. Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του άρθρου 58 του Π.Δ/τος 609/85 με τις παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις:

α) Για την προμήθεια και μεταφορά υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στα έργα μπορεί να εφαρμόζονται και τα ακόλουθα:

1) Τις προμήθειες ή μεταφορές αναλαμβάνουν προμηθευτές ή μεταφορείς, άτομα ή επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες λατομείων, μεταφορικές επιχειρήσεις κ.λπ.), που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την συγκεκριμένη προμήθεια και μεταφορά υλικών όπως αυτά καθορίζονται στους όρους της προμήθειας ή μεταφοράς.

2) Η οριστική παραλαβή διενεργείται ταυτόχρονα με την προσωρινή στους χρόνους που προβλέπονται για την τελευταία.

3) Το όριο που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 609/85 ορίζεται στο 1/3 του ορίου μέχρι του οποίου μπορούν ν' αναλάβουν έργα εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξης ΜΕΕΠ και εφαρμόζονται σ' αυτές τις περιπτώσεις οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του ίδιου ΠΔ 609/85.

4) Αρμοδιότητες που προβλέπονται για την προϊσταμένη αρχή ασκούνται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, πλην των περιπτώσεων επικύρωσης έκπτωσης και αιτήσεων θεραπείας.

β) Στις περιπτώσεις προμηθείας υλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, οι αρμοδιότητες των προβλεπομένων από τις διατάξεις αυτές γνωμοδοτικών οργάνων ασκούνται από το αντίστοιχο Τεχνικό Συμβούλιο.

γ) Ειδικώτερα, τμηματικές προμήθειες μικροϋλικών που η συνολική τους δαπάνη κατά έργο δεν υπερβαίνει το 1/100 του προϋπολογισμού του έργου και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το 1/100 του ορίου μέχρι του οποίου απορούν ν' αναλάβουν έργα εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξης, ΜΕΕΠ, μπορούν να γίνονται απ' ευθείας από τον επιβλέποντα, χωρίς να απαιτείται διαγωνισμός.

δ) Απαιτούμενο προσωπικό, για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία μπορεί, μετά από εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Αρχής, να προσλάβει με διαταγή της η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία, η οποία, κανονίζει, σύμφωνα με ό,τι ισχύει κάθε φορά, το ημερομίσθιο και το χρόνο απασχόλησης αυτού. Αντίγραφα των διαταγών αυτών, ως και της εξουσιοδότησης, επισυνάπτονται στα δικαιολογητικά του έργου, χωρίς να απαιτείται άλλο δικαιολογητικό για την πρόσληψη.

2. Για έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία ισχύουν οι παράγραφοι 4,5, 6 και 9α του άρθρου 17 του παρόντος.

Αρθρον 12.

Εργα ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα

1. Τα έργα χαρακτηρίζονται ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Εργα ΝΑΤΟ χαρακτηρίζονται τα έργα που χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά με πιστώσεις ΝΑΤΟ, δυνάμενα, και να προχρηματοδοτηθούν με εθνικές πιστώσεις.

Στην κατηγορία αυτή μπορεί να υπαχθούν και τα πάσης φύσεως έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση από πηγές εξωτερικού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ή εξουσιοδοτουμένου οργάνου.

β) Εργα Οχύρωσης χαρακτηρίζονται τα καθ' αυτό έργα Οχύρωσης, καθώς και οι πάσης φύσεως κατασκευές και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ή συμπληρώνουν τα έργα οχύρωσης ή που σχετίζονται οπωσδήποτε με αυτά.

γ) Απόρρητα έργα χαρακτηρίζονται τα έργα τα οποία εκτελούνται με μελέτη που είναι διαβαθμισμένη με βαθμό ασφαλείας "Απόρρητο" και άνω.

2. Τα έργα ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα δύνανται να χαρακτηρίζονται ειδικής φύσης με απόφαση του ΥΕΘΑ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό και να εφαρμόζονται σ' αυτά, οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που η διάταξη αυτή ορίζει.

3. Στις δημοπρασίες για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των παραπάνω έργων, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ που συμμετέχουν πρέπει να είναι εγγεγραμμένες και σε ειδικούς πίνακες για την ανάληψη τέτοιων έργων, που τηρούνται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Η εγγραφή στους πίνακες αυτούς των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση της επιχείρησης. Μέχρι 30.10.87 στις δημοπρασίες των έργων αυτών μπορεί να συμμετέχουν τόσο οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ οι εγγεγραμμένες στους ανωτέρω ειδικούς πίνακες, όσο και οι επιχειρήσεις που μπορούσαν να συμμετάσχουν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Αρθρον 13.

Παραβίαση εχεμύθειας

Ο ανάδοχος στρατιωτικού έργου οφείλει να τηρεί την επιβαλόμενη για τα έργα αυτά εχεμύθεια. Η παραβίαση της εχεμύθειας από οποιοδήποτε όργανο του αναδόχου ή το προσωπικό που χρησιμοποιεί, αποτελεί λόγο να κηρυχθεί έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η ειδική πρόσκληση που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.Δ. 609/85. Πέραν των λοιπών συνεπειών της έκπτωσης για τον ανάδοχο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, να απαγορεύεται γενικά ή υπό ορισμένους όρους, ανάλογα με την παραβίαση, η εκτέλεση στρατιωτικών έργων από την εργοληπτική αυτή επιχείρηση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημ. Εργων που τηρεί το ΜΕΕΠ.

Αρθρον 14.

Επιθεώρηση έργων ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα

Η επιθεώρηση των στρατιωτικών έργων ΝΑΤΟ - Οχύρωσης - Απόρρητα που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικής φύσης, γίνεται από Αξιωματικούς και τεχνικούς υπαλλήλους του ΥΕΘΑ στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή Δημοσίων Εργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1418/84.

Αρθρον 15.

Απόδοση δαπανών έργων

1. Τα δικαιολογητικά της δαπάνης του έργου υποβάλλονται για έλεγχο στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, αμέσως μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου.

Τα δικαιολογητικά αυτά, τα οποία ταξινομούνται κατά φακέλλους, όπως παρακάτω, είναι:

α) Μερικός Φάκελλος Ι.

Διακήρυξη και σχετικά κατακυρώσεις Διαγωνισμού.

2. Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Δικαιολογητικά γενικά για τη δημοσιότητα του διαγωνισμού.

3. Προσφορές των εργολάβων πλήρεις.

4. Πρακτικά του διαγωνισμού (ένα ή και περισσότερα).

5. Εισηγητικές εκθέσεις των Επιτροπών διενεργείας των διαγωνισμών και εισήγησης για ανάθεση.

6. Πρακτικό του ΤΣΕ (άν υπάρχει).

7. Σχετική με τα παραπάνω αλληλογραφία κατά χρονολογική σειρά.

β) Μερικός Φάκελλος II.

Κύρια Στοιχεία του Εργου.

1. Κατακυρωτική του διαγωνισμού διαταγή του Υπουργείου.

2. Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που ορίζει τον επιβλέποντα και τυχόν υπάρχουσες διαταγές αντικαταστάσεώς του.

3. Εργολαβική σύμβαση και τυχόν υπάρχουσες συμπληρωματικές.

4. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με όλες τις εγκεκριμένες αναπροσαρμογές του.

5. Με αύξοντα αριθμό οι εγκεκριμένοι Συγκριτικοί Πίνακες (ΣΠ) και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) με τις εγκριτικές διαταγές τους, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία.

6. Ολες οι διαταγές με τις οποίες εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων για το έργο.

7. Αλληλογραφία σχετική με τα παραπάνω, με χρονολογική σειρά.

γ) Μερικός Φάκελλος III.

Παραλαβή Εργασίας.

1. Διαταγή συγκροτήματος επιτροπής αφανών εργασιών, ζυγίσεως υλικών, χαρακτηρισιμού εκσκαφών κ.λπ. (άν υπάρχει).

2. Οι μηνιαίες επιμετρήσεις, τα Πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού των εκσκαφών, τα πρωτόκολλα ζυγίσεως υλικών κ.λπ. όλα σε δύο αντίτυπα και κατά χρονολογική σειρά αριθμημένα.

3. Τελική επιμέτρηση.

4. Διαταγή συγκροτήσεως επιτροπής προσωρινής παραλαβής.

5. Πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής σε δύο αντίγραφα.

6. Αλληλογραφία σχετική με τα παραπάνω κατά χρονολογική σειρά.

δ) Μερικός Φάκελλος IV.

Χρηματικές Δοσοληψίες.

1. Με αύξοντα αριθμό όλες οι ελεγμένες πιστοποιήσεις. Επίσης τελικός λογαριασμός ο οποίος θα συνοδεύεται από την τελική επιμέτρηση και το θεωρημένο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

2. Ανακεφαλαιωτική Κατάσταση, σε δύο αντίγραφα, των δαπανών που έχουν γίνει πάνω στις οποίες θα γράφεται ο αριθμός του εντάλματος.

3. Απολογισμός σε τρία αντίγραφα.

4. Κατάσταση κρατήσεων υπέρ τρίτων.

5. Βεβαίωση περατώσεως του έργου.

6. Διαταγές παρατάσεως της προθεσμίας του έργου και τυχόν επιβολής ποινικών ρητρών.

7. Τη σχετική με τα παραπάνω αλληλογραφία κατά χρονολογική σειρά.

ε) Μερικός Φάκελλος V.

Τεύχη Μελέτης.

Ολα τα τεύχη της αρχικής μελέτης του έργου με τις τυχόν τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν και τη σχετική αλληλογραφία κατά χρονολογική σειρά.

2. Η παραπάνω κατανομή σε μερικούς φακέλλους και το είδος των δικαιολογητικών μπορεί να τροποποιείται με διαταγές του ΥΕΘΑ ή εξουσιοδοτημένου οργάνου.

3. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία ενεργεί τον τεχνικοοικονομικό έλεγχο, τυπικά και ουσιαστικά και εγκρίνει τη δαπάνη, την οποία επιστρέφει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την τήρησή της μέχρι την οριστική παραλαβή.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου συντάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο λογαριασμός επιστροφής του τελευταίου μέρους των κρατήσεων, (παρ. 3 και 5 άρθρου 27 Π.Δ/τος 609/85) εφόσον αυτές δεν έχουν αντικατασταθεί με εγγυητικές επιστολές, ο οποίος εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή και μετά την έγκριση αυτή τακτοποιούνται οι οικονομικές εκκρεμμότητες με τον εργολάβο και αποδίδονται οι εγγυήσεις.

5. Για έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία ισχύει και η παράγραφος 10 του άρθρου 17 του παρόντος ΠΔ.

Αρθρον 16.

Παρεκκλίσεις

Παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση Στρατιωτικών Εργων σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.1418/84, εγκρίνονται:

α) Για τα έργα Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας και ΣΥΚΕΑ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ή των οργάνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί και έχουν ανάλογη οικονομική αρμοδιότητα, μετά από γνωμοδότηση του αντίστοιχου Τεχνικού Συμβουλίου Εργων.

β) Για τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΥΕΘΑ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου ΝΠΔΔ και μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, Εργων του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει η εποπτεία.

 

Αρθρον 17.

Εκτέλεση Μικρών Εργων από μη Κατασκευαστικές Μονάδες του ΥΕΘΑ

(Απολογιστικά)

1. Εννοια - Ορισμός:

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται εργασίες συντήρησης και μικρά έργα, που εκτελούνται από μη κατασκευαστικές Μονάδες του ΥΕΘΑ, των οποίων ο προϋπολογισμός της μελέτης δεν υπερβαίνει το 1/3 του ορίου μέχρι του οποίου μπορούν να αναλάβουν έργα εργοληπτικές Επιχειρήσεις Α' τάξης Εργων Οδοποιϊας. Μη κατασκευαστικές Μονάδες είναι οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες των οποίων η κύρια αποστολή δεν είναι η εκτέλεση έργων.

2. Τρόπος Εκτέλεσης Εργων:

α) Η εκτέλεση των έργων αυτών γίνεται πάντοτε με βάση εγκεκριμένη μελέτη και με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή συνδυασμό αυτών:

1. Με υλικά του Δημοσίου ή του Εμπορίου, ολικά ή μερικά και με οπλίτες ή ιδιώτες εργατοτεχνίτες, ολικά ή μερικά.

2. Με ανάθεση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις γενικά ή τμηματικά, της εκτέλεσης μόνο της εργασίας (φατούρα) των υλικών παρεχομένων από την Υπηρεσία είτε με αγορά από το Εμπόριο, είτε από τις αποθήκες του Δημοσίου.

3. Με ανάθεση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις του όλου έργου (εργασία και υλικά), με γενική ή τμηματικές εργολαβίες.

β) Ο τρόπος εκτέλεσης των έργων καθορίζεται από το Διοικητή της Μονάδας που κατασκευάζει το έργο, ανάλογα με το διατιθέμενο προσωπικό, μέσα και υλικά εφόσον δεν έχει καθοριστεί από τον Προϊστάμενο Σχηματισμό ή το Υπουργείο.

3. Επιβλέποντες Εργου:

α) Επιβλέποντες ορίζονται, με διαταγή της Μονάδας κατασκευής του έργου:

1. Μόνιμοι ή Εφεδροι Αξιωματικοί:

2. Οπλίτες διπλωματούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Οι επιβλέποντες είναι υπεύθυνοι για την:

1. Οργάνωση της εργασίας στο εργοτάξιο.

2. Καλή ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και την καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τη μελέτη του έργου, τις διαταγές της Προϊσταμένης Αρχής και τη Νομοθεσία που ισχύει.

3. Τήρηση των όρων της σύμβασης όταν το έργο εκτελείται με εργοληπτική επιχείρηση.

4. Απόδοση της δαπάνης του έργου.

γ) Οι επιβλέποντες για τυχόν πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την οποία προήλθε ζημιά για το έργο και το Δημόσιο, υπέχουν Διοικητική και Οικονομική ευθύνη.

4. Προσωπικό:

α) Για το προσωπικό που απασχολείται στα έργα που εκτελούνται απολογιστικά, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παρ. 1 δ και 1ε, του άρθρου 11 του παρόντος.

β) Το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ή αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό, ανάλογα με την ειδικότητά του.

γ) Οι πληρωμές των εργατοτεχνιτών γίνονται ανά 15νθήμερο με βάση μισθοδοτική κατάσταση που συντάσσεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα και από τους δικαιούχους κατά την πληρωμή τους.Πριν από την πληρωμή η μισθοδοτική κατάσταση ελέγχεται και υπογράφεται από το διαχειριστή χρηματικού Μονάδας. Ο έλεγχος των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν γίνεται με βάση τα ημερήσια δελτία παρουσίας, που τηρούνται από τον επιβλέποντα και στα οποία αναγράφονται καθημερινά τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων, που υπογράφουν για την άφιξη και αναχώρηση στην αρχή και στο τέλος του ωραρίου εργασίας αντίστοιχα.

δ) Οι εργατοτεχνίτες όταν πληρώνονται υπογράφουν στην αντίστοιχη στήλη της μισθοδοτικής καταστάσεως και εφόσον είναι αγράμματοι, μπορεί να υπογράφουν δύο μάρτυρες αντί αυτών.

ε) Οι μισθοδοτικές καταστάσεις θεωρούνται από το Διοικητή της Μονάδας.

5. Υλικά Δημοσίου:

α) Ο επιβλέπων το έργο, προκειμένου να χρησιμοποιήσει υλικά του Δημοσίου, τα ζητά από τη Μονάδα (Δ/νση του Εργου) η οποία μεριμνά για την έγκαιρη χορήγησή τους. Στη συνέχεια ο επιβλέπων μεριμνά και είναι

υπεύθυνος για την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Τα υλικά του Δημοσίου παραδίδονται στους επιβλέποντες με απόδειξη από τη Διαχείριση της Μονάδας και οι επιβλέποντες παραδίδουν επίσης με απόδειξη αυτά στις εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον το έργο γίνεται από αυτές.

β) Οταν κατά την εκτέλεση των έργων προβλέπεται χρησιμοποίηση υλικών από κατεδάφιση παλαιών κατασκευών, συντάσσεται από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών του Εργου Πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς τα υλικά που προήλθαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για το έργο ανάδοχος, ο επιβλέπων παραδίδει σ' αυτόν με απόδειξη και πριν από κάθε χρησιμοποίηση όσα υλικά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν απ' αυτόν, σε άλλη δε Αρχή που καθορίζεται από την Υπηρεσία, τα λοιπά υλικά. Εάν δεν υπάρχει ανάδοχος στον οποίο να παραδοθούν τα υλικά, ο επιβλέπων τα παραλαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών και χρησιμοποιεί τα αναγκαιούντα στο έργο υλικά, τα δε υπόλοιπα παραδίδει στη Μονάδα για την οποία εκτελείται το έργο, με απόδειξη.

γ) Η δικαιολόγηση των υλικών γίνεται με το υπόμνημα δικαιολόγηση υλικών, που συντάσσεται από τον επιβλέποντα και στο οποίο αυτός δικαιολογεί λεπτομερώς όλα τα καταναλωθέντα υλικά με βάση τα πρωτόκολλα

παραλαβής της εργασίας.

δ) Τα υλικά που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο παραδίδονται στη Διαχείριση Υλικού της Μονάδας.

6. Αγορά Υλικών από το Εμπόριο.

α) Για την αγορά από το Εμπόριο των υλικών που αναγκαιούνται για την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών που ισχύουν κάθε φορά για το ΥΕΘΑ, εφόσον με το παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά.

β) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται από τη Μονάδα και της οποίας μέλος είναι ο επιβλέπων, στον οποίο και παραδίδονται τα υλικά από την επιτροπή με βάση το σχετικό πρωτόκολλο.

7. Μεταφορές Υλικών - μισθώσεις μέσων κλπ.

Για τη μίσθωση μέσων, την εκτέλεση μεταφορών κλπ. που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις για μισθώσεις, μεταφορές κλπ. που ισχύουν κάθε φορά για το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, καθώς και οι διατάξεις του διατάγματος αυτού.

8. Εκτέλεση Εργου με εργοληπτική επιχείρηση (Γενική - Τμηματική).

α) Σε περίπτωση εκτέλεσης έργου ή τμήματος αυτού με ανάδοχο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις των παρ. 2α (2) και 2α (3) του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, εφόσον με το παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά.

β) Οι διαγωνισμοί για ανάθεση του έργου γίνονται πάντοτε προφορικοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 609/85.

γ) Την εργολαβική σύμβαση υπογράφει, σαν εκπρόσωπος του Δημοσίου, ο Διοικητής της Μονάδας που εκτελεί το έργο.

δ) Ολα τα ΠΚΤΜΝΕ και οι ΣΠ που δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 5% του ποσού της σύμβασης εγκρίνονται από το Διοικητή της Μονάδος Κατασκευής του Εργου. Πέρα από το όριο αυτό απαιτείται έγκριση του ΠΚΤΜΝΕ και ΣΠ από τον προϊστάμενο Σχηματισμό.

ε) Επί των ενστάσεων αποφασίζει ο Διοικητής του Σχηματισμού, στον οποίο υπάγεται η Μονάδα Κατασκευής, μετά γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Σχηματισμού. Οι αποφάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε αίτηση θεραπείας.

9. Παραλαβές εργασιών.

α) Ολες οι αφανείς εργασίες, κατά το στάδιο, της εκτέλεσής τους, παραλαμβάνονται από την Επιτροπή αφανών εργασιών, που αποτελείται από τον επιβλέποντα και έναν Αξιωματικό της Μονάδος που εκτελεί το έργο και συγκροτείται από τη Μονάδα.

β) Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται μετά τρεις (3) μήνες από το βεβαιωμένο πέρας του έργου.

γ) Η οριστική παραλαβή ενεργείται μετά τρεις (3) μήνες από την προσωρινή παραλαβή.

δ) Κατά τα λοιπά, για τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργου με ανάδοχο, ισχύει το ΠΔ 609/85 και το παρόν.

10. Δικαιολογητικά - Απόδοση Δαπανών.

α) Εάν το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2α (3) του παρόντος άρθρου, ισχύει για τα δικαιολογητικά και την απόδοση των δαπανών το άρθρο 15 του παρόντος.

β) Εάν το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2α (2) του παρόντος άρθρου, ισχύει επίσης το άρθρο 15 αλλά στο Μερικό Φάκελλο IV επισυνάπτονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Διαταγές συγκρότησης Επιτροπών, διενεργείας διαγωνισμών για προμήθεια υλικών από το Εμπόριο, δικαιολογητικά δημοσιότητας αυτών, πρακτικά των διαγωνισμών και εισηγητικές εκθέσεις των επιτροπών εγκριτικές διαταγές των διαγωνισμών, τυχόν υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ υπηρεσίας και προμηθευτή.

2. Πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών και διαταγές συγκροτήσεις αντίστοιχων επιτροπών.

3. Οικονομικά δικαιολογητικά, ήτοι αποδείξεις τιμολόγια προμηθευτών, δικαιολογητικά κρατήσεων (εάν έγιναν), φορολογικές ενημερότητες προμηθευτών (όπου απαιτούνται) κ.λπ.

4. Αντίστοιχα με τα παραπάνω δικαιολογητικά για τυχόν μισθώσεις μέσων, μεταφορές υλικών κλπ. (δικαιολογητικά διαγωνισμών, σχετικές διαταγές, οικονομικά δικαιολογητικά).

5. Υπόμνημα δικαιολόγησης των υλικών Εμπορίου ή του Δημοσίου, που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο.

6. Αποδείξεις χρεώσεως που συντάσσονται από το Διαχειριστή Υλικού της Μονάδος, για τα υλικά που αγοράστηκαν από το Εμπόριο και δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, όπως προκύπτει από το Υπόμνημα δικαιολογήσεως υλικών Εμπορίου.

7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό για τη δαπάνη του έργου.

γ) Εάν το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2α (1) του παρόντος άρθρου, πέρα από τα δικαιολογητικά της προηγουμένης υποπαραγράφου (10β) απαιτούνται και τα παρακάτω:

1. Μισθοδοτικές καταστάσεις πληρωμής του εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάστηκε για την εκτέλεση του έργου.

2. Διαταγές με τις οποίες προσλήφθηκε το ιδιωτικό εργατοτεχνικό προσωπικό και εγκρίθηκε η απασχόληση οπλιτών.

3. Τα δικαιολογητικά παραλαβής των εργασιών του Μερικού Φακέλλου III, όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

4. Απολογισμός όλων των γενομένων δαπανών.

5. Κατάσταση κρατήσεων υπέρ τρίτων.

δ) Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 10β και 10γ του παρόντος άρθρου ταξινομούνται σε ξεχωριστούς υποφακέλλους ως εξής:

1. Για προμήθειες, μεταφορές κλπ. που έγιναν με διαγωνισμό, σε ξεχωριστό, για κάθε περίπτωση διαγωνισμού, υποφάκελλο.

2. Για προμήθειες, μεταφορές κλπ. που έγιναν χωρίς διαγωνισμό σε ξεχωριστό, για κάθε περίπτωση προμηθευτή, μεταφορές κλπ. υποφάκελλο.

3. Ολες οι μισθοδοτικές καταστάσεις ταξινομούνται σε ιδιαίτερο υποφάκελλο.

4. Στις περιπτώσεις εκτελέσεως έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 2α (1) του παρόντος άρθρου τα δικαιολογητικά της δαπάνης του έργου υποβάλλονται για έλεγχο και έγκριση μετά την οριστική παραλαβή.

ε) Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν πλήρη, όπως παραπάνω, ορίζεται, η δε εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους είναι ανέφικτη, ο Υπουργός ή αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο αποφασίζει κατά τις διατάξεις "περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού Ενόπλων Δυνάμεων", για την αποδοχή ή μη της δαπάνης με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

 

Αρθρον 18.

1. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα.

2. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1987